Kalastaminen Lylyisten yhteisillä vesialueilla

Tervetuloa kalaan tai ravustamaan, Lylyisillä riittää saalista! Lohjanjärvessä on harvinaisen monipuolinen kalakanta, järvestä on havaittu yli 30 eri kalalajia. Lylyisten vesialueilla kalastetaan aktiivisesti sekä uistimilla että verkoilla. Talvisin pilkitään. 

Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus ovat luonnollisesti maksuttomia yleiskalastusoikeuksia myös Lylyisten vesialueilla.

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastaja tarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan.

Viehekalastus (eli sekä heittokalastus tai uistelu) yhdellä vavalla ja vieheellä on luvallista kalastonhoitomaksun perusteella. Sen sijaan uistelu useammalla vavalla edellyttää jo erillistä lupaa.

Osa LYVO:n Lohjanjärven isolle selälle ulottuvasta alueesta kuuluukin erityiseen Isonselän uistelulualueeseen. Tästä alueesta voit lukea täältä lisää  ja uistelualeen lupia myydään Lohjan keskustassa Lohjantähden R-kioskilla.

Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä valvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin (finlex.fi). Lisää kalastonhoitomaksusta voi lukea täältä.

Pyydykset on merkittävä oikein, lue lisää Kalatalouden keskusliiton sivulta ja tästä liitteestä.

Ravustus on LYVO:n alueella sallittu vain osakaskunnan osakkaille joilla on mahdollisuus pitää 15 rapumertaa osakkaan ruokakuntaa kohti. Myös LYVO:n osakkaan on hankittava omat maksulliset mertamerkkinsä (vuonna 2022 à 6 € per merkki) pyydysmerkkien myyjältä.

Jokiravun alamitta on 10 cm ja mertaan saatuja täplärapuja ei saa vapauttaa takaisin vesistöön.

Myös rapumerrat tulee pyydysmerkin lisäksi merkitä näkyvästi pyytäjän nimellä ja yhteystiedoilla. Rapuruton esiintymisestä tulee ilmoittaa.

Muille kuin osakaskunnan osakkaille ei tällä hetkellä myydä ravustuslupia, eikä osakaskunnan jäsen saa luovuttaa ravustuslupiaan  perhekunnan ulkopuoliselle.

Alueen luontainen kalasto:

Kuha, ahven, hauki, siika (istutettu), muikku, made ja muut tavalliset järvikalat, ankerias mukaan lukien. Kalastajien on tietenkin huomoitava tarkasti eri lajien rauhoitusaikoja.
Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos (päivitetty 25.10.2021) antaa johdannossaan tuoreen ja kattavan kuvan Lohjanjärven ja siten Lylyisten kalaston tilasta.

Istutukset

LYVO istuttaa alueelleen vuosittain kalanpoikasia Hoitokunnan pitkäaikaisen suunnitelman ja päätöksien mukaisesti. Vuonna 2020 istutettiin kuhaa, lisäksi kalatalousalueen toimesta siikaa. Tuorein istutus oli 12.5.2021 jolloin n. 3600 siianpoikasta päästettiin Lylyistenlahdella. Myös muut osakaskunnat ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue istuttavat Lohjanjärvelle kalaa.

Kalastuskausi

Kalastus on Lylyisissä sallittu ympäri vuoden. Kalastajien on kuitenkin huomioitava eri kalalajeja koskevat rauhoitusajat.

Sallitut kalastusmuodot

Onki, pilkki, katiska. Luvan ostaneille uistin, virvelöinti ja verkko (vaatii maksullisen pyydysmerkin). Verkon silmäkokorajoitus vähintään 55 mm yli 2 m korkeille verkoille (paitsi muikkuverkko). Veneen käyttö kalastuksessa on sallittua.

Rajoitukset

Kalalajien rauhoitusajat, esimerkiksi ankeriaalle, koskevat tietenkin myös Lohjanjärveä ja Lylyisten vesialueita.

Saaliskiintiö: ei saaliskiintiöitä.
Ravustus on sallittu vain osakaskunnan osakkaille.

Pyydysten väli omien ja toisten pyydysten välillä minimi 50 metriä.

Mitat

Kuhan alamitta 42 cm.

Pyydysluvat

Pyydysmerkkejä (verkko) myydään enintään 8 kpl per osakas, hinta 6 euroa per pyydysyksikkö (esim. perusverkko)

Mertamerkkejä myydään enintään 15 kpl per osakas, merkin hinta 6 eur/kpl

Lupia myydään Galleria Vikholmissa, Kauppakatu 3. Katso tarkemmat tiedot alla.

Pyydyksien merkintä

Lue oikeaoppisesta pyydyksien merkinnästä Kalatalouden keskusliiton sivulta ja tästä liitteestä.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Kalle Farkkila (email: hoitokunta@lyvo.fi)

Valvonta

LYVO on alueelleen järjestänyt kalastuksenvalvonnan hyväksytyn virallisen kalastuksen valvojan Juha Vikholmin kanssa.

Kalastuslaki

Ks ajantasainen laki Finlexistä

Pyydysmerkkien myynti

Lylyisten vesialueiden pyydys- eli verkko- ja mertamerkkejä osakaskunnan osakkaille myydään Galleria Vikholmissa, Lohjan keskustassa osoitteessa Kauppakatu 3.

Liikkeen aukioloajat kannattaa tarkistaa gallerian www-sivuilta, joilla myös muut yhteystiedot.

(Huom: Ison selän uistelualueen uisteluluvat myydään Lohjantähden R-kioskilta.)

Gallerian sisäänkäynti

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 28.10.2021 (päivetty linkki kalatalousalueen hoitosuunnitelman uusimpaan luonnokseen.)