Tietoa osakkuudesta, LYVO:n osakkaista & ohjeita osakkaillemme

Jos kaipaat ”johdantoa” osakaskuntiin ja LYVO:oon, löydät sen täältä.

LYVOn kaltaiseen osakaskuntaan ei erikseen ”liitytä” vaan osakaskunnan osakkaaksi tullaan automaattisesti, kun henkilö tai yhteisö saa omistukseensa kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen alueeseen. Kiinteistöt ovat siis osakaskunnan osakkaita, eikä osakkailta LYVO:ssa tällä hetkellä kerätä lainkaan vuosi- tai muita maksuja. Toisin sanoen osakkuus itsessään on maksutonta, kuluja ei automaattisesti aiheudu. 
 
  • Osakkaaksi tullaan ”automaattisesti”
  • Kiinteistö on osakaskunnan osakas
  • Osakkuudesta ei aiheudu kuluja
  • Osakkaan on ilmoitettava ajantasaiset yhteystietonsa osakaskunnalle
 
Pystyäkseen suorittamaan lain mukaan sille asetettuja tehtäviä, pyrkii LYVO ylläpitämään 173:n osakkaansa ajantasaisia yhteystietoja, ja pyydämmekin kiinteistöjen omistajia tällä lomakkeella ilmoittamaan hoitokunnalle vähintään sähköpostiosoitteensa joista osakkaat tai näiden edustajat voi tavoittaa esimerkiksi kokouskutsuja ja tiedotusta varten.
 
Osakkaat kutsutaan vuosittain vuosikokoukseen joka on osakaskunnan asioista viime kädessä päättävä toimielin. Kokouksessa kullakin osakkaalla on äänioikeus osuutensa suuruuden mukaisesti. Osakkaiden vuosittainen kokous valitsee hoitokunnan joka pitää huolta järjestäytyneen osakaskunnan käytännön toiminnasta. Koronaepidemiasta johtuen vuoden 2021 vuosikokous järjestettiin säännöistä poiketen 18.9.2021. Uusien ehdotettujen sääntöjen mukaan kokous on järjestettävä aina kesäkuun loppuun mennessä ja jatkossa myös etäkokoukset tulevat mahdollisiksi. Hoitokunta lähettää kokouskutsun niille osakkaille, joiden yhteystiedot ovat tiedossa. (Tässä osakkaille vuonna 2021 postitettu kokouskutsu.)
 
LYVO ei luovuta osakkaittensa tarkkoja tietoja kuten nimiä tai yhteystietoja, luettelemme (alla) ainoastaan kiinteistötunnukset. Perehdy erilliseen GDPR:n mukaiseen tiesuojailmoitukseemme. Omistajatietojen saamiseksi Maanmittauslaitos on oikea taho ja ohjeita voi lukea täältä.

Harkitsetko ruoppaamista tai rannan muokkausta LYVO:n alueella?

Ruoppauksilla on aina ja väistämättä vaikutusta vesiympäristöön, sekä eliöstölle kaloista lintuihin että vesialueen asukkaille (eli naapureille) ja käyttäjille. Tästä syystä pienemmästäkin, massamäärältään alle 500 kuutiometrin ruoppauksesta on etukäteen ilmoitettava ja pyydettävä lausuntoa osakaskunnalta.

Osakunnan lausunnon antaa hoitokunta, johon voit olla yhteydessä joko tällä lomakkeella tai sähköpostitse hoitokunta@lyvo.fi. Myös ELY-keskukselle on tehtävä ilmoitus.

Yli 500 kuution ruoppauksille on haettava aina lupa Aluehallintovirastolta. AVI:n sivuilla on kuvattu mm. millaisiin hankkeisiin vesilupa tarvitaan. Vesiluvan käsittelyprosessi on kuvattu hyvin täällä.

Ruoppausaiheesta kootusti myös Ympäristö.fi -sivustolta. Esimerkiksi ruoppausaineksen keruun ja läjityksen oikeaoppinen toteutus ovat tärkeitä. Myös pelkkä rannan muokkaus voi edellyttää etukäteistä lupaa, lue etukäteen lisää täältä.

Lylyisillä rantaan rakentamista, esimerkiksi laitureiden osalta, koskevat Lohjan rakennusvalvonnan määräykset. Lohjan kaupungin rakennusjärjestys on erinomaisen selkeä ja suositeltavaa lukemista sekin.

Lylyisten yhteisten vesialueiden osakaskunnan 173 osakaskiinteistöä:

Kiinteistötunnusten luettelo pohjautuu 13.9.2021 päivättyyn Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriotteeseenOsakaskunnan tiedossa on, että osakasluetteloon tulee merkittäviä muutoksia Lylyisten alueella tehdyn Lohjan kaupungin omistuksessa olleiden kiinteistöjen myynnin ja siitä seurauksena tehtävän (toistaiseksi keskeneräisen) lohkomisen tuloksena. Alla oleva kiinteistöluettelo päivitetään kun toimitus on päättynyt ja vahvistettu.

444-427-1-6

444-427-1-7

444-427-1-9

444-427-1-15

444-427-1-24

444-427-1-25

444-427-1-26

444-427-1-27

444-427-1-28

444-427-1-29

444-427-1-31

444-427-1-32

444-427-1-33

444-427-1-34

444-427-1-35

444-427-1-36

444-427-1-37

444-427-1-38

444-427-1-39

444-427-1-40

444-427-1-41

444-427-1-42

444-427-1-43

444-427-1-44

444-427-2-1

444-427-2-23

444-427-2-24

444-427-2-25

444-427-2-30

 

444-427-2-31

444-427-2-33

444-427-2-34

444-427-2-36

444-427-2-42

444-427-2-43

444-427-2-45

444-427-2-46

444-427-2-47

444-427-2-48

444-427-2-49

444-427-2-51

444-427-2-54

444-427-2-55

444-427-2-57

444-427-2-58

444-427-2-59

444-427-2-65

444-427-2-67

444-427-2-68

444-427-2-69

444-427-2-70

444-427-2-71

444-427-2-73

444-427-2-74

444-427-2-90

444-427-2-91

444-427-2-92

444-427-2-94

444-427-2-96

444-427-2-97

444-427-2-98

444-427-2-99

444-427-2-100

444-427-2-101

444-427-2-102

444-427-2-103

444-427-2-104

444-427-2-105

444-427-2-106

444-427-2-108

444-427-2-111

444-427-2-113

444-427-2-114

444-427-2-116

444-427-2-118

444-427-2-119

444-427-2-120

444-427-2-121

444-427-2-122

444-427-2-124

444-427-2-125

444-427-2-127

444-427-2-128

444-427-2-130

444-427-2-131

444-427-2-133

444-427-2-135

444-427-2-136

444-427-2-140

444-427-2-141

444-427-2-144

444-427-2-145

444-427-2-146

444-427-2-147

444-427-2-148

444-427-2-149

444-427-3-1

444-427-3-5

444-427-3-10

444-427-4-1

444-427-4-2

444-427-4-3

444-427-4-4

444-427-4-5

444-427-4-6

444-427-4-8

444-427-4-10

444-427-4-11

444-427-4-13

444-427-4-14

444-427-4-17

444-427-4-18

444-427-4-20

444-427-4-21

444-427-4-22

444-427-4-23

444-427-4-25

444-427-4-27

444-427-4-29

444-427-4-31

444-427-4-32

444-427-4-36

444-427-4-37

444-427-4-38

444-427-4-39

444-427-4-40

444-427-4-41

444-427-4-42

444-427-4-44

444-427-4-45

444-427-4-46

444-427-4-48

444-427-4-50

444-427-4-52

444-427-4-53

444-427-4-54

444-427-4-55

444-427-5-1

444-427-5-2

444-427-5-4

444-427-5-5

444-427-5-6

444-427-5-7

444-427-5-9

444-427-5-10

444-427-5-11

444-427-5-12

444-427-5-13

444-427-5-14

444-427-5-15

444-427-5-16

444-427-5-17

444-427-5-19

444-427-5-20

444-427-5-21

444-427-5-24

444-427-5-26

444-427-5-27

444-427-5-28

444-427-5-30

444-427-5-31

444-427-5-33

444-427-5-38

444-427-5-39

444-427-5-40

444-427-5-42

444-427-5-43

444-427-5-45

444-427-5-47

444-427-5-48

444-427-5-49

444-427-5-50

444-427-6-0

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 14.9.2021 (korjattu sivuston sisäinen linkki GDPR-tietosuojaselosteeseen.)