Lylyisten yhteisten vesialueiden osakaskunnan tiedotteet

Lylyisten Yhteisten Vesialueiden Osakaskunta (”LYVO”) julkaisee 1.3.2021 alkaen tällä sivulla kaikki tiedotteensa aikajärjestyksessä, tuorein listautuu sivulla ylimmäisenä. Epävirallisempaa tiedotusta osakaskunta tekee aika ajoin Facebookissa.

VIIMEISIN: 30.6.2024 Osakaskunnan sääntöjen mukaisen vuosikokoksen pöytäkirja sekä uudelle kaudelle valitun hoitokunnan järjestäytymiskokouksen pöytäkirja ladattavissa asiakirjoista.

10.5.2024 julkaisu kutsu Osakaskunnan sääntöjen mukaiseen vuosikokoukseen 8.6.2024 joka tänä vuonna järjestetään Hossan ABC:llä kello 12:00.  Kutsu julkaistaan Osakaskunnan ilmoitustaululla, Länsi-Uusimaa -lehdessä ja lähetetään sähköpostitse osakkaille, joiden yhteystiedot ovat Osakaskunnan tiedossa.

2.4.2024 ELY-keskuksen päätöksen mukaan kuhan alamitta on vuoden 2024 alusta alkaen 45 cm.

31.12.2023 Osakaskunnan saamat pyydysmerkkien myyntituotot vuonna 2023 olivat kulujen jälkeen 664,20 €. Summa on merkittävästä alempi kuin aikaisempina vuosina, syinä saattavat olla sähköisiin merkkeihin siirtyminen, vapaa-ajan kalastuksen väheneminen tai lupien ostokäyttäytymisen muutos.

13.10.2023 Uudenmaan kalatalouskeskus istutti osakaskunnan toimeksiannosta ja kustannuksella siikaa Naskin salmessa. Arvion mukaan järveen laskettiin n. 2300 poikasta, jokainen keskimitaltaan n. 12 cm. Istutus maksoi osakaskunnalle 1053,50 euroa. Jälleen kerran kiitos Aki Laitillalle ja tiimille.

20.9.2023 LYVO on vastaanottanut vastauksen ja toimenpideilmoituksen naapurikiinteistön omistajalta eli Helsingin kaupungilta koskien veteen kaatuvia puiden runkoja.

2.8.2023 LYVO:n hoitokunta on vastannut 25.7. esitettyyn ohjeistuspyyntöön koskien rannanmuokkauksen aiheuttamaa haittaa. 

25.7.2023 osakaskunnalle on tehty ilmoitus osakaskiinteistölle aiheutuneesta haitasta joka on syntynyt naapurikiinteistön rannassa tehtyjen muokkaustöiden takia. Hoitokunta on ottanut asian selvitettäväksi.

17.6.2023 hoitokunta on kokouksessaan 16.6.2023 tehnyt kielteisen päätöksen koskien 31.5.2023 vastaanotettua lupapyyntöä kaupalliselle kalastukselle. Perusteluiden yhteenveto kokouspöytäkirjassa, jonka voi lukea asiakirjat -osiosta.

16.6.2023 LYVO:lle esitettiin pyyntö vuosittaisen Kuhauistaja-kilpailun järjestämiseen 15.7.-16.7. osittain osakaskunnan vesialueella. Lupa myönnettiin viime vuoden tapaan kartan mukaisesti siten, että rantojen ja alueen väliin jää rantarauhan varmistamiseksi 100 m alue. Toivotamme kireitä siimoja!!!

31.5.2023 Hoitokunta on vastaanottanut pyynnön ammattimaiselle kalastukselle osakaskunnan vesialueella. Hoitokunta on pyytänyt lausunnot mm. Karjaanjoen vesistön kalatalousalueelta ja antaa päätöksensä muutaman viikon kuluessa. Päätöksestä tiedotetaan näillä sivuilla.

21.5.2023 Osakaskunnan sääntöjen mukainen vuosikokous 2023 on pidetty, julkaisemme kokouksen pöytäkirjan sen tultua tarkistetuksi ja vahvistetuksi. Kokouksessa vahvistetut tilinpäätös ja toimintakertomus sekä hyväksytty talousarvio ladattavissa asiakirjoista. Kokouksessa vahvistettiin Hoitokunta varajäsenineen, edellisen kauden kokoonpanolla.

2.5.2023 Hoitokunta on kokouksessaan 29.4.2023 tehnyt päätökset pienimuotoisen kaupallisen kalastuksen sallimisesta, vuoden 2023 kalaistutuksista sekä sääntömääräisen vuosikokouksen järjestämisestä 20.5.2023. Lue pöytäkirja tästä.

28.4.2023 Hoitokunta on vastaanottanut pyynnön ammattimaiselle kalastusluvalle osakaskunnan alueella. Hoitokunta pyrkii käsittelemään pyynnön ensi tilassa.

5.1.2023 Hoitokunta on päättänyt, että LYVO siirtyy täysin sähköisiin pyydyslupiin ilman tarvetta muovisille pyydysmerkeille, ensimmäisenä osakaskuntana Suomessa. Merkit tulevat myyntiin www.ostaluvat.fi -palveluun. Katso tiedote tästä tai kokouksen pöytäkirja täältä.

4.10.2022 Osakaskunta on lausunut puoltavasti rannan ruoppausta koskeneeseen 5.9.2022 esitettyyn lausuntopyyntöön.

12.9.2022 Osakaskunta istutti arviolta 4658 kuhanpoikasta jotka päästettiin Lylyisten vesille tällä kertaa Naskin rannasta. Lue istutuspöytäkirja tästä.

5.9.2022 Osakaskunnalle toimitettu lausuntopyyntö koskien ruoppausta osakaskiinteistön rannassa Karhuniemen suunnalla. Asia otettu Hoitokunnan käsittelyyn.

27.6.2022 Sinilevää havaittu näkyvinä kelluvina vihreinä hippuina Muslahdella, josta otetun vesinäytteen kotitesti oli valitettavasti positiivinen. Rohkaisemme osakaskuntalaisia ja vesistöstä nauttivia seuraamaan veden laatua, erityisesti lapsia ja lemmikeitä ajatellen. THL:llä ytimekäs tietopaketti aiheesta, ja tässä selkeä ohje omaan helppoon kokeeseen.

15.6.2022 Hoitokunta on antanut muistutuksen Aluehallintovirastolle osakaskiinteistön rannanmuokkausta koskeneessa asiassa. Osakaskunta ei julkaise muistutusta. 

12.6.2022 Osakaskunnan sääntöjen mukainen vuosikokous 2022 on pidetty, julkaisemme kokouksen pöytäkirjan sen valmistuttua. Kokouksessa vahvistetut tilinpäätös ja toimintakertomus sekä hyväksytty talousarvio ladattavissa asiakirjoista. Kokouksessa valittiin myös uusi Hoitokunta varajäsenineen.

9.6.2022 Hoitokunnan 6.2.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja julkaistu.

31.5.2022 Hoitokunta on lausunut puoltavasti rannan muokkausta koskeneeseen lausuntopyyntöön joka esitettiin 30.5.2022.

30.5.2022 Hoitokunta on vastaanottanut asianmukaisesti laaditun lausuntopyynnön koskien osakaskiinteistön suunnittelemaa pienimuotoista rannan muokkausta.

26.5.2022 Osakaskunnan vuosikokous 2022 järjestetään 11.6.2022 kello 14.00 Lylyisten kartanolla. Kokouskutsut lähetetään osakaskunnan sääntöjen mukaisesti osakkaille ja lisäksi kokouksesta tiedotetaan ilmoituksilla alueen lehdissä sekä osakaskunnan ilmoitustaululla. Asialista ja muut kokousasiakirjat ovat ladattavissa täältä.

11.5.2022 Aluehallintovirasto on tehnyt kuulutuksen koskien LYVO:n osakaskiinteistöä. Asianosaisena osakaskunnalla on aikaa 17.6.2022 asti esittää asiassa huomautus tai ilmaista mielipiteensä.

11.5.2022 Karjaanjoen vesistön kalatalousalue on esittänyt Hoitokunnalle lupapyynnön kalastuksen sallimiseksi Kuhauistaja yökilpailussa 16.-17.7. kl 18:00-06:00. Hoitokunta myönsi kokouksessaan luvan erillisin tarkentein (veto-uistelu Ison selän alueella jossa 100m etäisyys rannoista ja kilpailun järjestäjän on valvottava ettei kilpailukalastusta tapahdu annetun alueen ulkopuolella). Tervetuloa vesillemme, toivotamme kireitä siimoja!

30.4.2022 Osakaskunnan ilmoitustaulu on saatu paikalleen Lylyistentien ja Lylyrannantien risteyksessä olevan jätekeräyspisteen yhteyteen.

16.1.2022 Hoitokunta on vastaanottanut pyynnön kaupalliselle kalastusluvalle osakaskunnan vesialueella. Hoitokunta käsittelee pyynnön ensi tilassa. (11.5. kokouksessaan Hoitokunta päätti olla myöntämättä lupaa.)

23.12.2021 Lylyisten yhteisten vesialueiden osakaskunnan uudet säännöt on 21.12.2021 hyväksytty Aluehallintoviraston päätöksellä Dnro LSSAVI/18644/2021 ja astuvat täten voimaan.

4.12.2021 Aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen koskien Lohjanjärven pinnan säännöstelyä siten, ettei pintaa jatkossa enää lasketa yhtä alas kuin vuosien ajan on ollut tapana. Juoksutuksia rajoittavalla päätöksellä on merkitystä Lylyistenkin mökkirannoille esimerkiksi uimisen, veneilyn ja kalastuksen kannalta. Lue lisää päätöskuulutuksesta tai laajemmin itse päätöksestä.

26.11.2021 Osakaskunnan vuosikokouksessa 18.9.2021 päätetyt uudet säännöt on nyt, 60 päivää kokouksen jälkeen eli lainmukaisen valitusajan päätyttyä, toimitettu Aluehallintovierastolle:lle hyväksyttäviksi (tarkemmin hyväksymismenettelystä AVI:lta ja Suomi.fi:stä). Sääntömuutoksella LYVO pyrkii ajantasaistamaan sääntönsä Kalatalouden keskusliiton tuoreimman suosituksen mukaiseksi, mm. etäkokouksien mahdollistamiseksi. 

15.11.2021 Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen ylimääräisessä yleiskokouksessa hyväksyttiin vesistön käyttö- ja hoitosuunnitelma. Uusia silmäkokorajoituksia verkoille ei vaadittu, mutta 10-vuotis-suunnitelmakaudella seurataan ilmeneekö niille tarvetta. LYLYisissäkin voidaan siis edelleen käyttää yli 2-metrisissä verkoissa silmäkokoa 55 milliä ja alle 2-metrisissä tiheämpääkin, millä on merkitystä ahventen pyynnissä matalikoiden tuntumassa. Kuhan alamitta on  nyt 42 senttiä. Uistelukilpailuissa rajana pidetään 45 senttiä. 

28.10.2021 Karjaanjoen vesistön kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous järjestetään 10.11.2021 Lohjan kaupungintalolla. Kokouksessa käsitellään Lylyisillekin tärkeää kysymystä verkkojen silmäkoista osana koko ehdotettua käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Kokoukseen on vapaa osallistuminen, lue lisää täältä.

22.9.2021 Osakaskunnan vuosikokouksen 2021 tarkistettu pöytäkirja on luettavissa ja ladattavissa asiakirjoista.

20.9.2021 Lohjan kaupunki on antanut luvan osakaskunnan ilmoitustaulun rakentamiseen Lylyistentien ja Lylyrannantien risteykseen Rosk’nRoll aseman yhteyteen. Ilmoitustaulu tullaan pystyttämään joulukuun 2021 alkuun mennessä. Ilmoitustaululla varmistetaan ja parannetaan osakaskunnan tiedotuksen tavoittavuutta osakkaiden ja alueella liikkuvien suuntaan.

18.9.2021 Osakaskunnan sääntöjen mukainen vuosikokous 2021 on pidetty, julkaisemme kokouksen pöytäkirjan sen valmistuttua. Kokouksessa vahvistetut tilinpäätös ja toimintakertomus sekä hyväksytty talousarvio ladattavissa asiakirjoista.

7.9.2021 Osakaskunnan sääntöjen mukainen kutsu myös lehdessä eli ilmoitus vuosikokouksesta on julkaistu Länsi-Uusimaa -lehdessä.

31.8.2021 Osakkaiden kutsut vuosikokoukseen on osakaskunnan sääntöjen mukaisesti lähetetty niihin osoitteisiin, jotka olivat osakaskunnan tiedossa postitusajankohtana.

9.8.2021 Osakaskunnan vuosikokous 2021 järjestetään 18.9.2021 kello 13.00 Lylyisten kartanolla. Kokouskutsut lähetetään sääntöjen mukaisesti osakkaille ja kokouksesta tiedotetaan ilmoituksilla alueen lehdissä. Asialista ja muut kokousasiakirjat julkaistaan 2 viikkoa ennen kokousta.

22.7.2021 Osakaskunta on jakanut tiedotteen Lylyisten kiinteistöjen postilaatikoihin, jossa kerrotaan osakaskunnan toiminnasta, muistutetaan rapukauden alkamisen myötä mertamerkkien hankinnasta ja jossa osakkaita pyydetään vahvistamaan ajatasaiset yhteystietonsa.

10.5.2021 Noin 3600 siian poikasta istutettiin Lylyistenlahdella. Poikaset olivat n. 13 cm mittaisia. Istutus rahoitettiin toimintasuunnitelman mukaan vuoden 2021 budjetista. Oikotie istutuspöytäkirjaan tässä. Tästä pääset kuviin.

31.3.2021 Osakaskunta on antanut lausunnon 24.3.2021 vastaanotetun pyynnön perusteella rannan siistimistä koskien osakaskunnan vesialueella.

24.3.2021 Osakaskunnalle on toimitettu lausuntopyyntö koskien rannan siistimistä kahden rinnakkaisen kiinteistön rannassa. Asia otettu Hoitokunnan käsittelyyn.

20.3.2021 Osakaskunta on antanut lausunnon kahden osakaskiinteistön rannan ruoppaushankkeesta. Hakijat jatkavat asiointia ELY-keskuksen kanssa.

10.3.2021 Osakaskunta antanut yhteisen vastauksen lausuntopyyntöihin koskien ruoppauksia osakaskiinteistöjen rannoissa. Osakaskunta kehoittaa tarkistamaan ELY-keskukselta ja soveltuvin osin Aluehallintovirastolta, mikäli ruoppauksiin tarvitaan AVI:n lupa.

3.3.2021 Osakaskunnalle toimitettu lausuntopyyntö koskien ruoppausta osakaskiinteistön rannassa. Asia otettu Hoitokunnan käsittelyyn.

1.3.2021 Osakaskunnalle toimitettu lausuntopyyntö koskien ruoppausta osakaskiinteistön rannassa. Asia otettu Hoitokunnan käsittelyyn.

Länsi-uusimaa -lehdessä 4.5.2023 julkaistu kutsu vuoden 2023 osakaskunnan kokoukseen:

Kokouskutsu vuoden 2022 osakaskunnan kokoukseen LYVOn uudella ilmoitustaululla Lylyistentien ja Lylyrannantien risteyksessä:

Osakaskiinteistöjen postilaatikoihin heinäkuussa 2021 jaettu tiedote: