Kysymyksiä ja vastauksia

Olemme alle koonneet aihealueittain Lylyisten yhteisten vesialueiden osakaskunnalle esitettyjä kysymyksiä ja niihin hoitokunnan antamia vastauksia. Olethan meihin yhteydessä vaikka tällä lomakkeella jos toivot tietoa tai vastausta johon näiltä sivuiltamme ei ratkaisua löydy. Autamme mielellämme!

Aihealue

Kysymys

Vastaus

Alueella liikkuminen

”Onko Lylyisten vesialue jollakin tavalla nk. yksityisalue? Saako vesillä liikkua kuka tahansa?”

Vesialueella saa kuka tahansa liikkua vapaasti ympäri vuoden, tervetuloa! Kyse ei siis ole sellaisesta yksityisalueesta, jonne tuleminen tai jossa oleskelu edellyttäisi jonkinlaista lupaa.

LYVOn kaltaisilla osakaskuntien omistamilla vesialueilla ovat lähtökohtaisesti voimassa jokamiehenoikeuksien kanssa samantyyppiset yleiskäyttöoikeudet, joista on säädetty vesilaissa. Vesialueella saa siis liikkua ja oleskella, kuitenkaan aiheuttamatta omistajalle tai rannoilla asuville tarpeetonta haittaa tai häiriötä. Mökkiranta luetaan pihapiiriksi.

Osakaskunta voi tarvittaessa tai painavin perustein rajoittaa tai määrätä alueellaan olemisesta tai toimimisesta, mutta Lylyisissä ei tällä hetkellä ole voimassa rajoituksia tai asetuksia.

Yhteydenpito

”Minulla on asiaa osakaskunnalle, miten toimin?”

Osakaskunnan käytännön toimintaa suorittaa osakaskokouksessa vuosittain valittava Hoitokunta.

Hoitokunnan tavoittaa varsin nopeasti sähköpostiosoitteesta hoitokunta@lyvo.fi. Kiireisissä asioissa voi pyrkiä tavoittamaan hoitokunnan puheenjohtajaa, jonka puhelinnumero on 040 501 1331. Myös www-sivuilla oleva yhteydenottolomake välittyy suoraan hoitokunnalle. 

Hoitokunta haluaa olla tavoitettavissa ja mitattavasti tukea, auttaa, neuvoa ja palvella! Leikkisästi sanomme, että hoitokunnan jäsenet olemme osakkailla ja kaikilla vesialeuillamme liikkuvilla ”töissä”!

LYVO:n Hoitokunnan jäsenille on vuonna 2021 soittamalla ilmoitettu esimerkiksi alueella toistuvasta ylinopeudella veneilystä ja luvattomasta kalastuksesta.

Hoitokunta on parhaan kykynsä mukaan puuttunut häiriökäyttäytymiseen asiallisesti ja mandaattiensa puitteissa sekä tiedottamalla, ohjaamalla että selvittämällä asianosaisten kanssa.

Kalastus osakaskunnan alueella

”En ole kiinteistön omistaja itse, mutta olen vuokrannut alueelta mökin, ja haluaisin kalastaa katiskalla. Tarvitsenko luvan?”

Jos kiinteistön vuokraan on sovittu sisältyvän myös vesistön käyttöoikeus, siirtyy osakaskunnan puolelta kalastusoikeus sen mukana. Osakaskunnasta riippumatta velvollisuus suorittaa kalastuksenhoitomaksu perustuu kalastajan ikään ja kalastustapaan.

Katiskan käyttöön eivät osakkaat (tai osakkuuden vuokranneet) tarvitse osakaskunnan maksullista pyydyslupaa, eli katiskalla saa kalastaa vapaasti, kunhan pyydys on merkitty selvästi ja siinä ovat pyydyksen asettajan yhteystiedot. Tämä merkintäpakko koskee kaikkia pyydyksiä.

Katiskalla kalastamista suositaan LYVO:n alueella kalaston hoitotarkoituksessa (mm. liian runsaan pienahvenkannan ja pikkulahnojen vähentämiseksi).

Katiskalla kalastuksen edellytys kuitenkin on, että kaikki saalis tuodaan maihin (paitsi alamittaiset kuhat ym. vapautetaan).

”Kiinteistöni kuuluu osakaskuntaan, saanko viedä rapumerrat toisen osakkaan rantaan?”

Pyydyksien vieminen toisen osakkaan rantaan ei ole hyväksyttävää ilman etukäteistä osakkaan antamaa lupaa. Tämä koskee sekä verkkoja että rapumertoja, ja pätee myös katiskoihin.

Myös omien pyydyksien sijoittaminen liian lähelle (alle 50 metriä) toisen laittamia pyydyksiä on kielletty. 

Näiden sääntöjen perusteena on sekä rantarauhan (pihapiiriksi luettava alue mökkirannan ympäristössä) kunnioittaminen että terve järki ja hyvät tavat.

Osakaskunnan toiminta

Mitä tarkoitetaan hoitokunnalla? Miten hoitokunta ja osakaskunta liittyvät toisiinsa?”

Hoitokunta on Osakaskunnan toimeenpaneva elin, eli käytännössä suorittaa Osakaskunnalle kuuluvia käytännön tehtäviä. Osakaskunnan sääntöjen mukaisesti hoitokunnan nimittää Osakaskunnan vuosikokous.

Hoitokunnalla on puheenjohtaja ja jäseniäYksi jäsenistä toimii varapuheenjohtajana, ja jäsenillä on varajäsenet. Hoitokunnalla on myös sihteeri. Hoitokunnan puheenjohtaja ja sihteeri ovat henkilöitä, jotka tyypillisesti eniten toimivat osakkaisiin ja sidosryhmiin päin. 

LYVO:n hoitokunnan puheenjohtaja on osakaskunnan edustaja esimerkiksi Karjaanjoen Kalatalousalueen kokouksissa, ja sihteeri ylläpitää osakaskunnan kirjanpitoa.

Miten osakaskunta tiedottaa osakkailleen ja pitää näihin yhteyttä?

Osakaskunnan tiedotusta suorittaa sen Hoitokunta. Sääntöjen mukaisesti osakkaille lähetetään kutsut osakkaiden ilmoittamiin osoitteisiin (sähköposti tai kirjeposti). Muuten keskeinen tiedotuskanava kaikille sidosryhmille on Internet. Sen lisäksi hoitokunta on jakanut tiedotteita osakaskiinteistöjen postilaatikoihin ja niitä on annettu pyydyslupien myynnin yhteydessä.

Osakaskunta on 30.4.2022 rakentanut Lohjan kaupungin luvalla ilmoitustaulun tiedotusvelvoitteensa hoitamiseksi Lylyistentien ja Lylyrannantien haarassa olevan jäteaseman kohdalle

Osakaskunta tiedottaa myös epävirallisemmin Facebook-sivuillaan

Pystyäkseen toteuttamaan lakisääteistä velvoitettaan pitää yhteyttä osakkaisiinsa, on osakaskunnalla käytössään yhteystietorekisteri (linkki tietosuojaselosteeseen tässä.) Rekisterissä on osakkaille postitusosoitteita, ja vuodesta 2021 lukien osakaskunta on pyrkinyt osakkailtaan keräämään myös sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroja jotta esimerkiksi kokouskutsujen kuluja saataisiin pienemmiksi. Tässä kuitenkin nykyinen osakaskuntia koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus asettavat omat vaatimuksensa ja rajoituksensa muun kuin kirjepostin käytölle.

Maksaako osakaskuntaan kuuluminen?

Lylyisten yhteisten vesialueiden osakaskuntaan kuulumisesta ei aiheudu mitään kuluja osakaskiinteistölle – tällä hetkellä. Tähän pyritään myös jatkossa, ja ratkaisu on sopeuttaa menot tuottoihin.

Osakaskunnalla olisi kuitenkin lakisääteinen mahdollisuus kerätä esimerkiksi kulujen kattamiseksi varoja osakkailtaan, mutta toistaiseksi LYVO:lla ei siis ole ollut tälle tarvetta. Lue lisää alta kohdasta talous.

Sen sijaan, jos ja kun osakas kalastaa verkoin, uistelee useammalla kuin yhdellä vavalla tai ravustaa merroilla, on osakkaankin ostettava asianmukaiset pyydysluvat, jotka ovat siis maksullisia myös osakkaille.

Osakaskunnan talous

Minkälaisia rahoja osakaskunta oikein pyörittää?

LYVO:n talous on täysin avointa ja läpinäkyvää, katso tästä edellisen vuoden tilinpäätös ja kukuvan vuoden talousarvio.

Osakaskunta saa vuosittain tuottoja pyydysmerkkien myynnistä ja nk. korvauksista jotka jyvittyvät vesialueen omistajalle ”automaattisesti”. Vuositasolla tulot ovat yhteensä n. 2500 euroa. Kulut sopeutetaan samalle tasolle, tällä hetkellä suurin haaste ovat postituskulut joita osakaskunta pyrkii laskemaan siirtymällä sähköiseen viestintään.

LYVO:n pankkitilillä on varoja n. 17 000 euroa (tilanne syyskuussa 2021), summa on hitaasti laskenut alijäämäisten vuosien myötä. Osakaskunta on Hoitokuntansa johdolla ryhtynyt harkitsemaan yhteistyötä joka loisi ”sponsorituloja” osakaskunnan kassaan. Varat käytetään kuitenkin aina samalla päätarkoituksella: kalakannan ylläpitämiseen.

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 11.10.2021 (Lisätty kysymys alueella liikkumisesta.)