Osakkaan yhteistietojen ilmoitus/päivitys

HUOM: TÄMÄ LOMAKE ON TARKOITETTU AINOASTAAN OSAKKAILLE YHTEYSTIETOJEN ILMOITTAMISTA VARTEN.

Pystyäkseen suorittamaan laissa sille määrättyjä tehtäviä, on Lylyisten yhteisten vesialueiden osakaskunnan (LYVO) pystyttävä olemaan yhteydessä osakaskuntaan kuuluvien kiinteistöjen haltijoihin tai näiden nimeämiin edustajiin.

Tätä tarkoitusta varten LYVO ylläpitää erillistä Yhteystietorekisteriä

Pyydämme LYVOn osakkaita oma-aloitteisesti tällä sähköisellä lomakkeella ilmoittamaan kulloinkin voimassaolevat yhteistietonsa.

Toivomme, että ilmoitukseen liitetään myös näyttö kiinteistön omistajuudesta, joka voi olla skannattu kopio esimerkiksi kiinteistöveroilmoituksesta tai kiinteistörekisteriotteesta. Liitä näyttö .jpg tai .pdf -muodossa. Emme tallenna tai arkistoi näitä dokumentteja.

Yhteystietoja säilytetään osakaskunnan puheenjohtajan toimesta, ja niitä käytetään yksinomaan osakaskunnan virallista yhteydenpitoa varten. Tyypillisin viesti on vuosittainen kutsu osakaskunnan vuosikokoukseen. Muutoin hoitokunta ei aktiivisesti ole yhteydessä osakkaisiin ilman erityistä tarvetta.

Linkki osakaskunnan tietosuojaselosteeseen on tässä. Mikäli toivot apua tai sinulla on kysymyksiä yhteystietojen ilmoittamiseen liittyen, ota LYVO:n hoitokuntaan yhteyttä joko sähköpostitse hoitokunta@lyvo.fi tai tällä lomakkeella.