Sinilevää koskevat: havainnot ja ilmoitukset

Osakaskunnan velvollisuuksiin kuuluu kalastuksenvalvonnan järjestäminen alueellaan.

Kalastuksenvalvonnalla varmistetaan, että kalastus tapahtuu sääntöjen ja määräyksien mukaisesti. Säännöillä pyritään ensisijaisesti varmistamaan tasapuolinen ja kestävällä pohjalla tapahtuva kalastus.

Lylyisissä haluamme myös palvella, auttaa ja mahdollistaa kalastusta. Kalastuksenvalvonnan tulee mielestämme olla opastavaa ja tukevaa, ja siksi olemme valinneet kalastuksen valvojaksi kokeneen kalastajan jolla on osaamista ja näkemystä sekä vapaa-ajan kalastuksesta että ammattimaisesta kalastuksesta ja kalastonhoidosta.

Virallista valvontaa voi ja saa tehdä ainoastaan ELY-keskuksen hyväksymä kokeen suorittanut valvoja. Hyväksytyllä valvojalla on esittää oma, ELY-keskuksen myöntämä kuvallinen kalastuksen valvojan kortti. Valvojan tunnistaa myös liivistä ja lippalakista.

Lue lisää kalastuksenvalvonnan tarpeesta, luonteesta ja järjestämisestä Kalatalouden keskusliiton sivuilta. Samoilla sivuilla kerrotaan myös kalastuksenvalvojan oikeuksista ja tämän kohtaamisesta vesialueella tai peräti oman pyydyksesi äärellä. Suosittelemme ehdottomasti katsomaan erinomaiset kalastuksenvalvonnasta laaditut videot joihin Ahvet.net -sivustolla on linkit, esimerkiksi:

Kalastuksenvalvonnassa erityisen huomion kohteena ovat:

  • Kalastus- ja pyydyslupien voimassaolo
  • Oikeat silmäkoot verkoissa
  • Pyydysten asianmukainen merkintä (erityisesti kalastajan yhteystiedot)
  • Pyydysten asianmukaisuus (esimerkiksi uppoavat narut)

 

Tavallisin puute (eli rike) on kaikkia 18-64 vuotiaita koskevan Kalastuksenhoitomaksun laiminlyöminen. Laiminlyönnistä seuraa määräys näyttää poliisille voimassa oleva maksu ja poliisin määräämä rikemaksu.

Toinen tavallinen rike on ylimääräisten vapojen käyttö uistellessa, pelkällä Kalastuksenhoitomaksulla saa vetää ainoastaan yhtä uistinta. 

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 14.1.2023 (Lisätty tieto kalastuksenvalvontasopimuksen jatkumisesta vuonna 2023.)